Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

 

 


ZADANIE INWESTYCYJNE
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. “Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie”

ZAKRES

Etap I
Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejącego budynku szkoły.

Etap II
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Inwestor
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 Propozycja cenowa

Załącznik 2 Oświadczenie wykonawcy

Skip to content