Forma nauki
: dzienna/stacjonarna (wieczorowa)
Czas nauki: 4 semestry
Symbol zawodu: 325907
Kwalifikacja: MED.13.
Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Czego się nauczysz?
rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych;
planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej;
organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznegoi społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej
i zawodowej;
ewaluacji procesu terapeutycznego 


Perspektywa zatrudnienia:
sanatoria
oddziały szpitalne
domy pomocy społecznej
kluby seniora
warsztaty terapii zajęciowej
zakłady opiekuńcze i rehabilitacyjne

Instagram

Certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Skip to content