Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

ul. Norwida 5
77-400 Złotów

   tel. 67 265 01 85
sekretariat@wsckziu-zlotow.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu
i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień:

Iwona Kostecka,  kostecka@ido.edu.pl lub tel. 729 057 573;

    Administratorem podanych danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie ul. Norwida 5, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły (e-mail: sekretariat@wsckziu-zlotow.pl, tel. (+48) 67 265 01 85. Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez 1 rok. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

    Skip to content