Forma nauki: stacjonarna (wieczorowa)/zaoczna
Czas nauki: 2 semestry (jedna kwalifikacja)
Symbol zawodu: 431103
Kwalifikacja:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Czego się nauczysz?
prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
sporządzania dokumentacji kadrowej;
prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych;
prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami;
organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
ewidencjonowania operacji gospodarczych;
przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
wyceniania składników aktywów i pasywów;
ustalania wyniku finansowego

Perspektywa zatrudnienia
biura podatkowe
działy finansowo – księgowe przedsiębiorstw
urzędy skarbowe
firmy ubezpieczeniowe

Instagram

Certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Skip to content