Forma nauki
: dzienna/stacjonarna(wieczorowa)
Czas nauki: 3 semestry
Symbol zawodu: 532102
Kwalifikacja: MED.14.
Świadczenie usług medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Czego się nauczysz?
świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych;
dobierania procedur  terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej;
wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;
wykonywania wybrane czynności asystujących przy operacji;
asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnym

Perspektywa zatrudnienia
szpitale
hospicja
zakłady opieki zdrowotnej
sanatoria

Instagram

Certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Skip to content