Forma nauki
: stacjonarna (wieczorowa)/zaoczna
Czas nauki: 2 semestry (jedna kwalifikacja)
Symbol zawodu: 441403
Kwalifikacja:
EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Czego się nauczysz?
gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
przekazywania dokumentacji do archiwum państwowej;
opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej
i geodezyjno-kartograficznej;
opracowywania dokumentacji audiowizualnej;
gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych


Perspektywa zatrudnienia
archiwa państwowe
archiwa zakładowe
instytucje i urzędy

Instagram

Certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Skip to content