Forma nauki
: dzienna/stacjonarna(wieczorowa)/zaoczna
Czas nauki: 4 semestry
Symbol zawodu: 334306
Kwalifikacja: EKA.01.
Obsługa klienta w jednostkach administracji

Czego się nauczysz?
wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
kompletowania i porządkowania aktów prawnych;
sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego

Perspektywa zatrudnienia:
urzędy administracji państwowej
oddziały ZUS
biura i placówki ubezpieczeniowe

Instagram

Certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Skip to content