Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie wchodzi w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.
Celem CKU jest wspieranie rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych.

Skip to content