dfasffffffffffffffffsddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

dfasffffffffffffffffsddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie powstało 1 stycznia 2013 r. na podstawie uchwały nr XXVI/478/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 24 września 2012 r.

Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Wielkopolski Kurator Oświaty.  

Jesteśmy publiczną placówką kształcenia zawodowego i  ustawicznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W skład Centrum wchodzą:
Policealna Szkoła Służb Społecznych w Złotowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie

Kształcenie prowadzone jest w formie stacjonarnej (wieczorowej) i zaocznej.
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym.

Najzdolniejsi słuchacze otrzymują stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 1.000 zł.  

Absolwenci po zdaniu egzaminu państwowego otrzymują certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz dyplom zawodowy wraz z suplementem europass w języku polskim i angielskim.

Skip to content