Forma nauki
: stacjonarna (wieczorowa)/zaoczna
Czas nauki: 2 semestry
Symbol zawodu: 343101
Kwalifikacja:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Czego się nauczysz?
przygotowywania planu zdjęciowego;
rejestrowania obrazu;
obróbki i publikowania obrazu;
obsługi programów pakietu  Adobe*

*Photoshop, Illustrator, In Design

Perspektywa zatrudnienia
własna działalność usługowa
firmy fotograficzne
agencje reklamowe
telewizja
redakcje prasowe

Instagram

Certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Skip to content