Forma nauki
: dzienna/stacjonarna(wieczorowa)/zaoczna
Czas nauki: 3 semestry
Symbol zawodu: 325509
Kwalifikacja: BPO.01.
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Czego się nauczysz?
kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych
z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy;
oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Perspektywa zatrudnienia
przedsiębiorstwa i zakłady pracy prowadzące dział BHP*
instytucje i organizacje*

*jako inspektor BHP lub starszy inspektor BHP

Instagram

Certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Skip to content