Forma nauki
: stacjonarna (wieczorowa)/zaoczna
Czas nauki: 2 semestry
Symbol zawodu: 343105
Kwalifikacja:
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Czego się nauczysz?
przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
wykonywania i publikowania projektów multimedialnych;
obsługi programów pakietu  Adobe*

*Photoshop, Illustrator, In Design

Perspektywa zatrudnienia
własna działalność usługowa
firmy fotograficzne
agencje reklamowe

telewizja
redakcje prasowe

Instagram

Certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Skip to content