Statut Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
Kliknij i otwórz dokument w nowej zakładce

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego
Kliknij i otwórz dokument w nowej zakładce

Statut Policealnej Szkoły Służb Społecznych 
Kliknij i otwórz dokument w nowej zakładce

 

Skip to content