BIUROWE

AUDIOWIZUALNE

REKLAMA & PR

MEDYCZNE

KOSMETYCZNE

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Skip to content