Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710), zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.

 

Zakup wyposażenia w ramach zadania  „Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie”

Skip to content