ZAKUP INTERNETOWEGO SYSTEMU REKRUTACJI DLA WSCKZIU W ZŁOTOWIE

Nazwa zadania

Zakup internetowego systemu rekrutacji dla WSCKZiU w Złotowie

Przedmiot zadania

Zakup kodu aplikacji służącej jako elektroniczny system rekrutacji kandydatów do szkoły (Aplikacja), umożliwiającej:

  • Rejestrację kandydata i utworzenie indywidualnego konta kandydata
  • Uzupełnianie/ modyfikację informacji potrzebnych w procesie rekrutacji (dane personalne).
  • Wybór kierunku kształcenia.
  • Przesłanie przez kandydata dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji
  • Komunikację z administracją szkoły
  • Prace wdrożeniowe polegające na uruchomieniu Aplikacji na dedykowanym serwerze oraz przeszkoleniu pracowników  w zakresie obsługi Aplikacji

Termin realizacji zadania 

Sierpień 2024 r. 

 

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Skip to content