Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
„Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji  budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną istniejącego budynku szkoły oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich niezbędnych branżach adaptacji pomieszczeń szkoły w celu przeprowadzenia przebudowy do potrzeb WSCKZiU w Złotowie, dostosowania budynku do obowiązujących przepisów zabezpieczenia pożarowego, higieniczno- sanitarnych, bhp, warunków technicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynku.

Zakres rzeczowy
Etap I

Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejącego budynku szkoły

Etap II

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy

Zakończenie:

Etap I  – do 31.08.2021 r.  (przekazanie kompletnej inwentaryzacji wraz z ekspertyzą techniczną)

Etap II do 13.12.2021 r. (przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

 

 

Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

Dokumentacja fotograficzna w trakcie prac budowlanych

Skip to content