Nazwa zadania

ADAPTACJA  BUDYNKU  POŁOŻONEGO  W  ŚMIARDOWIE  ZŁOTOWSKIM 3 DLA  POTRZEB  WSCKZiU W   ZŁOTOWIE

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
a) Zakres rzeczowy
Etap I Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejącego budynku szkoły
Etap II Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

b) Termin realizacji zamówienia
Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy
Zakończenie
Etap I  – do 31.08.2021 r.  przekazanie kompletnej inwentaryzacji wraz z ekspertyzą techniczną
Etap II do 13.12.2021 r. przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2. Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w  Złotowie – roboty budowlane

a) Projekt obejmuje:

 • Remonty budowlane w zakresie budynk
  -rozbiórki i demontaże
  -roboty murowe zabudowy
  -posadzki
  -wykończenie powierzchni ścian i sufitów
  -stolarka, ślusarka
  -elewacja, izolacje fundamentów
  -roboty dekarskie
  -schody zewnętrzne, winda zewnętrzna
 • Instalacje elektryczne – wykonanie:
  -wewnętrznej linii zasilającej od złącza kablowego do rozdzielnic głównej TG
  -instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazdek wtyczkowych
  -instalacji siłowej do zasilania urządzeń wentylacyjnych i grzewczych
  -instalacji odgromowej
  -instalacji fotowoltaicznej
  -instalacji teletechnicznej przesyłu danych
  -instalacji telewizji dozorowej CCTV
  -instalacji sygnalizacji włamania
 • Instalacje kanalizacyjne
 • Instalacje wodociągowe
 • Ogrzewanie
  -dostawa zewnętrznej pompy ciepła wraz z kompletem wyposażenia pomieszczenia technicznego , automatyką i orurowaniem
 • Wentylacje
 • Instalacje zewnętrzne
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku

b) Termin realizacji zadania

         2022 – 2023 r.

3. Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim  3 dla potrzeb WSCKZiU w  Złotowie – wyposażenie

a) Wyposażenie obejmuje:

 • Pracownie fotografa

           -pracownia do rejestracji obrazu
           -pracownia cyfrowej obróbki
           -ciemnia fotograficznej
           -pracownia plastyczna

 • Pracownie kuchni pod potrzeby egzaminacyjne
 • Sali konferencyjnej
 • Gabinetu dyrektora
 • Sekretariatu
 • Toalety: damskiej, męskiej oraz dla osób niepełnosprawnych
 • Pozostałe np. tablice informacyjne wewnętrzne i zewnętrzne

b) Termin realizacji zadania:

        maj – sierpień 2023 r.

 

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

 

Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

Dokumentacja fotograficzna w trakcie prac budowlanych

Dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót budowlanych

Dokumentacja fotograficzna – wyposażenie

Skip to content