a
a

Konferencja „Edukacja dla demokracji. Problemy ekonomiczne, humanistyczne i społeczno-polityczne”
29 września 2023 r.

Zapraszamy nauczycieli, działaczy państwowych, samorządowych, studentów politologii, ekonomii oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaniem problematyki demokracji, która stanowi istotny czynnik, determinujący rozwój współczesnych gospodarek.

Społeczeństwa niespiesznie uczą się demokracji, a procesy są wielopoziomowe. Obok szczebla globalnego i narodowego wyłania się w nich szczebel instytucjonalny i obywatelski, w tym sąsiedzki i rodzinny, zaś zagadnienia m.in. gospodarcze, humanistyczne społeczne i polityczne tworzą oryginalne węzły.

Potrzebna jest wiedza o demokratyzacji oraz kulturze jej wdrażania – na co w ramach konferencji pragniemy spojrzeć z różnych perspektyw, kładąc jednocześnie szczególny nacisk na rolę, jaką w procesach demokratycznych odgrywa język.

Rejestracja oraz szczegółowy program:

https://www.odnpoznan.pl/kalendarz/szkolenia/dla-nauczycieli-2/konferencje-k/edukacja-dla-demokracji-problemy-ekonomiczne-humanistyczne-i-spoleczno-polityczne

Skip to content