MAGAZYNIER – LOGISTYK

TYP Kwalifikacyjny kurs zawodowy
FORMA Zaoczna
CZAS NAUKI 2 semestry
BRANŻA spedycyjno – logistyczna
SYMBOL ZAWODU 432106
KWALIFIKACJA SPL.01. Obsługa magazynów

Magazynier – logistyk, to osoba, która wykonuje swoją pracę głównie w magazynie przemysłowym lub handlowym. Do jego głównych zadań zalicza się m.in.:

 • organizowanie pracy swojej i osób podległych zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz zasadami ergonomii pracy,
 • planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi,
 • wprowadzanie ulepszeń w systemie magazynowania,
 • przyjmowanie towarów do magazynu,
 • odbiór jakościowy i ilościowy przyjmowanego towaru,
 • przechowywanie i składowanie towaru,
 • kompletowanie towaru oraz jego rozsyłka,
 • posługiwanie się obowiązującą dokumentacją magazynową, instrukcjami i normami,
 • obsługa systemów informacyjnych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
 • konserwacja urządzeń i przyrządów magazynowych,
 • gospodarowanie opakowaniami,
 • współpraca z klientami i dostawcami,
 • kontrola pracy pracowników podległych,
 • ciągłe monitorowanie zapasów magazynowych

Wskazane jest, aby magazynier  – logistyk miał zdolności techniczne, gdyż musi posługiwać się różnego rodzaju urządzeniami (np. wózkami widłowymi lub podnośnikami), a niekiedy potrzebne jest opanowanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego, niezbędnego do obsługi magazynu.

Magazynier – logistyk  powinien wykazywać się dobrą pamięcią, podzielnością uwagi, łatwością wykonywania kilku czynności jednocześnie. Specyfika zawodu wymaga dużej samodzielności w zorganizowaniu sobie stanowiska pracy, poczucia odpowiedzialności za wykonywane czynności i powierzony majątek, zdyscyplinowania w utrzymaniu czystości i porządku w magazynie. Praca magazyniera – logistyka zaliczana jest do zajęć samodzielnych, jednak niezbędna jest umiejętność pracy w zespole, współdziałania.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

źródło: ore.edu.pl

Instagram

Certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Skip to content