^Pod górkę

.

mod.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Licznik odwiedzin

496387
Your IP: 54.146.206.127

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 

        Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r. poz. 1000)

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów;
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: sekretariat@wsckziu-zlotow.pl lub nr tel. tel. (67) 265 01 85;
 3. Przedstawicielem Administratora Danych jest Katarzyna Horeczy-Grunau – dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych p. Iwoną Kostecką jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego a także przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą adresu kostecka@ido.edu.pl lub tel. 729 057 573;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a, b, c, d, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły;
 6. Podanie danych osobowych – z zastrzeżeniem punktu 7 – jest obligatoryjne, co wynika z obowiązujących przepisów prawa:
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),

       7.W szczególnych przypadkach cel przetwarzania danych może się różnić od wskazanego w punkcie 5, a obowiązek podania danych osobowych może nie występować (podanie danych może być dobrowolne).

          O takich wypadkach będą informować szczegółowe klauzule informacyjne. W przypadku realizacji zadań nieobligatoryjnych Szkoły wyrażoną wcześniej zgodę można wycofać w dowolnym momencie;

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz
  na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz
  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 dokumenty2017.2

Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

jest placówką kształcenia ustawicznego - zespołem szkół. W skład zespołu wchodzą:

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,

Policealna Szkoła Służb Społecznych

Policealna Szkoła Służb Społecznych dla Dorosłych.

 

Organem prowadzącym Centrum jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Centrum jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

 budynek2015

Czytaj więcej: Wszystko o WSCKZiU

Która godzina?

Uczymy się przez Internet.

Imieniny

Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: : 19 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz