^Pod górkę

.

mod.

Licznik odwiedzin

392870
Your IP: 54.161.71.87

Kursy w WSCKZiU

Technik archiwista

 

Nauka jest bezpłatna w systemie zaocznym!!!

Obejmuje 2 kwalifikacje:

 • organizacja i prowadzenie archiwum, 
 • opracowywanie materiałów archiwalnych.

Nie ma znaczenia kolejność kwalifikacji!!!!

Absolwent szkoły kierunku jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
 • ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
 • opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

 • etap pisemny,
 • etap praktyczny.

Miejsca pracy:

 • Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym.
 • archiwa państwowe,
 • archiwa zakładowe,
 • składnice akt poszczególnych instytucji,
 • prywatne firmy zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują:

 • dyplom technika archiwisty oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Kursy zawodowe

kwal.kursy.zaw

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w WSCKZiU w Złotowie

 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą kształcenie dorosłych w szkołach policealnych.
 2. Kurs obejmuje zakres jednej kwalifikacji w danym zawodzie i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach.
 3. Kurs kończy się zaliczeniem w egzaminu pisemnego i praktycznego.
 4. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 5. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną.  Jest to egzamin zewnętrzny.
 6. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, co najmniej raz na dwa tygodnie lub w systemie stacjonarnym, co najmniej 3 razy w tygodniu.
 7. Istnieje możliwość zwolnienia słuchaczy (na ich wniosek) z zajęć zrealizowanych już w dotychczasowym procesie kształcenia.
 8. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne.

Imieniny

Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: : 20 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy